PRIVACYVERKLARING

Bakkerij 2in1 gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bakkerij 2in1 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of wij dit wettelijk verplicht zijn, en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

 

MET WELK DOEL WIJ DE GEGEVENS VERWERKEN
Bakkerij 2in1 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen
 • Verzenden van nieuwsbrieven
 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren of te verrichten

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Bakkerij 2in1 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn tien jaar na einde project voor de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Bakkerij 2in1 verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

WEBWINKELSOFTWARE
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

 

COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bakkerij 2in1 maakt gebruik van “functionele cookies” om de website optimaal te laten weren en “analystische cookies”.

 

GOOGLE ANALYTICS
Bakkerij 2in1 gebruikt Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de website te analyseren en te verbeteren. Door gebruik te maken van de website van Bakkerij 2in1 geeft u toestemming voor het verwerken van deze informatie.

Bakkerij 2in1 maakt gebruik van Google Analytics op een privacy-vriendelijke manier, op basis van de informatie die de Autoriteit Persoonsgegeven verstrekt op haar website. Dit houdt in dat Bakkerij 2in1 de volgende stappen heeft ondernomen:

 • Met Google is een bewerkersovereenkomst afgesloten.
 • Uw IP-adres wordt gemaskeerd.
 • Het delen van gegevens (met derde) is uitgeschakeld binnen Google Analytics.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bakkerij 2in1 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@2in1bakkerij.nl

 

BEVEILIGING
Bakkerij 2in1 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact met ons op.

 

VRAGEN EN FEEDBACK

Wij controleren regelmatig of wij aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Bakkerij 2in1
Zeestraat 8AA
1131 ZE Volendam
0299-363608
info@2in1bakkerij.nl